Special offers

𝑮𝒊𝒂̉𝒎 𝒈𝒊𝒂́ 50% 𝒗𝒆́ 𝒗𝒂̀𝒐 𝒄𝒐̂̉𝒏𝒈 & 20% 𝒕𝒂̂́𝒕 𝒄𝒂̉ 𝒄𝒂́𝒄 𝒅𝒊̣𝒄𝒉 𝒗𝒖̣ 𝒕𝒂̣𝒊 𝒌𝒉𝒖 𝒅𝒖 𝒍𝒊̣𝒄𝒉 𝒅𝒂̀𝒏𝒉 𝒄𝒉𝒐 𝒌𝒉𝒂́𝒄𝒉 𝒉𝒂̀𝒏𝒈 𝒏𝒖̛̃.

Chương trình dã ngoại dành cho học sinh giá chỉ từ 120.000 VNĐ

TOUR TRỌN GÓI TRONG NGÀY 399K!!!

Chương trình khuyến mãi hấp dẫn từ khu du lịch Phú Ninh trong dịp đầu năm mới 2023

Great vacation and great savings are waiting for you at Lupin Hotel Da Nang with the program "Stay more, Save More"

PHU NINH LAKE ECO - TOURISM RESORT 
Address: Tam Dai Ward, Phu Ninh Dist, Quang Nam
Bussiness Department: 0905 784 788 - 0901 157 799
Hotline: 0901 95 96 98
Email: sales@dulichphuninh.com - sales1.hophuninh@gmail.com
Website: www.phuninhlake.vn
Follow Us
1